Privaatsuspoliitika

Veebipoe resporter.ee privaatsuspoliitika

 

 1. Isikuandmete töötlemine

Isikuandmete töötlemine on igasugune Kliendi isikuandmetega tehtav toiming. Näiteks isikuandmete kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, muutmine, avalikustamine, juurdepääsu võimaldamine, päringute teostamine ja väljavõtete tegemine, kasutamine, edastamine, ristkasutamine, ühendamine, sulgemine, kustutamine või hävitamine, või mitu eelnimetatud toimingut, sõltumata toimingute teostamise viisist ja kasutatavatest abivahenditest.

1.1.    Veebipoe resporter.ee isikuandmete (edaspidi Veebipood) vastutav töötleja on Resporter OÜ (registrikood 144883664) asukohaga Randvere, Viimsi vald, 74016 Harju maakond, kontakttelefon +372528 8858, e-mail info@resporter.ee.

1.2.    Veebipoe resporter.ee klient (edaspidi Klient) on füüsiline isik, kes kasutab või on avaldanud soovi kasutada Veebipoodi ning kelle kohta on Veebipoel teavet või teave, millega on võimalik füüsiline isik tuvastada.

 

 1. Milliseid isikuandmeid töödeldakse

2.1. nimi, telefoninumber ja e-maili aadress;

2.2. kauba kohaletoimetamise aadress;

2.3. pangakonto number;

2.4. kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu);

2.5. klienditoe andmed.

 

 1. Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse

3.1. Isikuandmeid kasutatakse Kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks.

3.2. Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks.

3.3. Pangakonto numbrit kasutatakse Kliendile maksete tagastamiseks.

3.4. Isikuandmeid nagu kliendi nimi, e-mail, telefoninumber, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamise seonduvaid küsimusi (klienditugi).

3.5. Veebipoe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse Veebipoe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

 

 1. Õiguslik alus

4.1. Isikuandmete töötlemine toimub Kliendiga sõlmitud tellimuse täitmise eesmärgil.

4.2. Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

 

 1. Vastuvõtjad, kellele isikuandmed edastatakse

5.1. Isikuandmed edastatakse veebipoe klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja kliendiprobleemide lahendamiseks.

5.2. Nimi, telefoninumber ja e-maili aadress edastatakse Kliendi poolt valitud transporditeenuse pakkujale. Kui tegemist on kulleriga kohale toimetatava kaubaga, siis edastatakse lisaks kontaktandmetele ka kliendi aadress.

5.3. Kui Veebipoe raamatupidamine toimub teenusepakkuja poolt, siis edastatakse isikuandmed teenusepakkujale raamatupidamistoimingute tegemiseks.

5.4. Resporter OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

5.5. Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik Veebipoe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

 

 1. Turvalisus ja andmetele ligipääs

6.1. Juurdepääs isikuandmetele on Veebipoe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada Veebipoe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.

6.2. Veebipood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

6.3. Isikuandmete edastamine Veebipoe volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja ja andmemajutus) toimub Veebipoe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

 

 1. Isikuandmetega tutvumine ja parandamine

7.1. Isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi veebipoe kasutajaprofiilis. Kui ost on sooritatud ilma kasutajakontota, siis saab tutvuda isikuandmetega klienditoe vahendusel.

 

 1. Nõusoleku tagasivõtmine

8.1. Kui isikuandmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest kliendituge e-posti teel.

 

 1. Säilitamine

9.1. Veebipoe kliendikonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, va juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks.

9.2. Kui Veebipoes on ost sooritatud ilma kliendikontota, siis säilitatakse ostuajalugu kolm aastat.

9.3. Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.

9.4. Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

 

 1. Kustutamine

10.1.    Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel info@resporter.ee. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

 

 1. Ülekandmine

11.1.    E-maili teel esitatud isikuandmete ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul. Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab isikuandmetest, mis kuuluvad ülekandmisele.

 

 1. Otseturustusteated

12.1.    E-maili aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks, kui Klient on andnud vastava nõusoleku. Kui Klient ei soovi saada otseturustusteateid, siis tuleb valida e-maili jaluses vastav viide või võtta ühendust klienditoega.

 

 1. Vaidluste lahendamine

13.1. Kliendil on õigus isikuandmete töötlemisega seonduva küsimuse, taotluse või kaebuse ilmnemise korral pöörduda Veebipoe poole e-maili teel info@resporter.ee või telefonil +372528 8858 või Andmekaitse Inspektsiooni (www.aki.ee) või kohtu poole, kui Klient leiab, et isikuandmete töötlemisel on rikutud tema õigusi.

 1. Privaatsustingimuste muutmine

14.1. Jätame endale õiguse vajadusel privaatsustingimusi muuta.

14.2. Meie Veebipoodi kasutama asudes olete tutvunud meie müügi- ja privaatsustingimustega ning nõustute nendega.

14.3. Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega palume võtta meiega ühendust aadressil info@resporter.ee.

 

preloader