Müügitingimused

1. Üldtingimused

1.1 Müügitingimused kehtivad veebipoe resporter.ee kliendi (edaspidi Klient) ja veebipoe resporter.ee (edaspidi Veebipood) vahel kaupade ostmisel tekkivate õiguste ja kohustuste kohta.

1.2 Resporter.ee veebipoe andmed:

Resporter OÜ

Registrikood: 14883664

Aadress: Mündi põik 11, Randvere, Viimsi vald, 74016 Harju maakond

Telefon: +372 52 88858

E-mail: info@resporter.ee

1.3 Veebipoe müügitingimused on kooskõlas Eesti Vabariigis kehtivate õigusnormidega ning kehtivad Veebipoest kaupade ostmisel ning on lahutamatult seotud  Privaatsustingimustega.

1.4 Veebipood jätab endale õiguse teha müügitingimustes muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel resporter.ee. Tehingule kohaldatakse tehingu toimumise ajal kehtinud müügitingimusi. 1.5 Veebipoes tellimust vormistades kinnitab Klient, et ta on tutvunud Veebipoe müügitingimustega ja on nendega nõus.

 

2. Ostu-müügilepingu jõustumine

2.1 Veebipood müüb ja Klient ostab Veebipoes pakutavaid tooteid.

2.2 Veebipoe ja Kliendi vahel jõustub ostu-müügileping alates tellimuse kinnituse järgi tasumisele kuuluva summa laekumisest Resporter OÜ arvelduskontole.

2.3 Veebipoes tellimust vormistades ning maksmist sooritades, kinnitab Klient, et ta on tutvunud müügitingimustega ja on nendega nõus.

2.4 Kui tellimust ei ole võimalik täita, teavitatakse sellest Klienti esimesel võimalusel ning tagastatakse tasutud summa (sh kauba kätte toimetamise kulud) viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul teate saatmisest. 2.5 Veebipoes kuvatavad fotod toodetest võivad vähesel määral tahtmatult erineda toote tegelikust väljanägemisest.

 

3. Hinnad

3.1 Veebipoes müüdavate toodete hinnad on märgitud toodete juurde eurodes ja sisaldavad käibemaksu vastavalt Eesti Vabariigi seaduses sätestatud määrale.

3.2 Veebipood jätab endale õiguse hindasid korrigeerida.

3.3 Kui Klient edastab oma tellimuse enne hinna muudatuste jõustumist, siis tema jaoks kehtib hind, mis oli arvel kajastatud tellimuse vormistamise momendil. Kliendil ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist.

3.4 Kauba hinnale lisandub tasu kauba kättetoimetamise eest. Kauba kättetoimetamise tasu sõltub Kliendi asukohast ja kättetoimetamise viisist ning see arvutatakse ostukorvis. Juhul, kui kaubale on võimalik Kliendil endal järgi tulla, ei lisandu kauba hinnale kättetoimetamise tasu.

3.5 Soodustuste korral arvutatakse kauba allahindlus peale soodustust andva info sisestamist ostukorvis. 3.6 Klient tasub kauba müügihinna ja kättetoimetamise tasu täies ulatuses ettemaksuna.

 

4. Tellimuse esitamine ja kauba eest tasumine

4.1 Tellimusi saab esitada Veebipoes registreeritud kasutajana sisse logides või registreerimata kasutajana.

4.2 Kasutajaks registreerimine võimaldab Kliendil näha ka sooritatud ostude ajalugu.

4.3 Klient valib Veebipoest välja soovitud kauba ning lisab soovitud toote ostukorvi.

4.4 Tellimuse esitamiseks täidab Klient nõutud andmeväljad ning valib kohaletoimetamise viisi. Klient tasub kauba kohale-toimetamisega kaasnevad kulud juhul kui ta ei tule ise kaubale järele.

4.5 Kliendile kuvatakse tellitud kauba osas arve. Palume Kliendil enne arve tasumist kindlasti kontrollida, et arvel toodud andmed vastavad tema soovile ning seejärel tasuda kauba eest.

4.6 Makseid vahendab Maksekeskus AS. Tasumine toimub väljaspool Veebipoodi turvalises keskkonnas (pangalingiga tasumisel vastava panga turvalises keskkonnas ja krediitkaardiga tasumisel Maksekeskus AS turvalises keskkonnas).

4.7 Tellimuste eest saab tasuda läbi Maksekeskuse Eesti pangalinkide abil järgmistes pankades: Swedbank, SEB, LHV, Luminor, Coop Pank. Veebipoel puudub ligipääs kliendi panga ja krediitkaardi andmetele.

4.8 Pangalingiga tasumisel vajutada kindlasti panga lehel nupule „Tagasi kaupmehe juurde“.

4.9 Pärast kaupade eest tasumist saadetakse Kliendile kinnitus tema e-posti aadressile.

 

5. Kohaletoimetamine

5.1 Pärast kauba eest tasumist toimetab Veebipood kauba Kliendini vastavalt valitud kohaletoimetamise viisile.

5.2 Kauba kättetoimetamisel lisatakse Veebipoe poolt saadetisele arve.

5.3 Kauba kohaletoimetamiseks on kolm erinevat võimalust:

5.3.1 pakiautomaadi vahendusel kõikjale Eesti piires;

5.3.2 järeletulemisega;

5.3.3 mõningatel juhtudel on kokkuleppel Veebipoega võimalik ka kohaletoomine.

5.4 Veebipoele pakub paki- ja kullerteenust Omniva. Teenust pakume ainult Eesti-siseselt.

5.5 Tellimuse postitame hiljemalt 3 tööpäeva jooksul (välja arvatud eriolukord, kui teavitame esimesel võimalusel Klienti). Antud perioodile lisandub aeg, mis paki- ja kullerteenuse osutajal kulub saadetise kliendini toimetamiseks. Veebipood ei ole vastutav paki- ja kullerteenuse osutaja tarneaegade pikkuse eest.

5.6 Veebipood ei vastuta kaupade kohaletoimetamise viivituse ja arusaamatuste eest juhul, kui need on tingitud Kliendi poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigusest.

5.7 Kohaletoimetamine järeletulemisega või kohaletoomisega toimub vastastikusel kokkuleppel Kliendiga.

 

6. Tagastamisõigus

6.1 Vastavalt VÕS §-le 56 lg 1 on Kliendil õigus 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest kaup tagastada. Nimetatud 14 päevane tähtaeg algab alates hetkest, mil Klient tellimuse kätte saab.

6.2 Tagastamisõiguse kasutamiseks ei tohi tellitud kaupa kasutada muul viisil kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks viisil nagu see on lubatud kauba testimiseks füüsilises poes.

6.3 Kui kaupa on kasutatud muuks otstarbeks, kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks, on Veebipoel õigus alandada tagastatavat tasu vastavalt kauba väärtuse vähenemisele.

6.4 Kauba tagastamiseks tuleb esitada põhjendatud kauba ostmisest taganemise avaldus ning saata see e-posti aadressile info@resporter.ee hiljemalt 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest. Tagastamisavaldus peab sisaldama Kliendi nime, toote nime ning arve või tellimuse numbrit.

6.5 Klient peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud kauba vedajale.

6.6 Veebipood tagastab Kliendile ostusumma 14 päeva jooksul alates tagastatud Tellimuse kättesaamisest. Tagastus toimub samale arvelduskontole, millelt Klient tagastatava Tellimuse eest tasus.

6.7 Kauba tagastamise kulud kannab Klient, välja arvatud juhul kui tagastamise põhjus seisneb asjaolus, et tagastamisele kuuluv asi ei vasta tellitule (nt vale või defektiga kaup). Kauba tagastamise kulu sõltub Kliendi asukohast ja tagastamise viisist.

 

7. Pretensiooni esitamise õigus

7.1 Veebipood müüb kasutatud või vähekasutatud kaupa.

7.2 Veebipood ei vastuta asja lepingutingimustele mittevastavuse eest, kui Klient lepingu sõlmimisel toote lepingutingimustele mittevastavust teadis või pidi teadma (Võlaõigusseadus § 218 (4)).

7.3 Veebipood vastutab Kliendile müüdud kauba müügitingimustele mittevastavuse või puuduse eest, mis oli olemas juba asja üleandmise hetkel ning mis ilmneb kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest Kliendile. Sellest esimese kuue kuu jooksul asja üleandmisest Kliendile eeldatakse, et puudus oli olemas juba asja üleandmise ajal.

7.4 Kliendil on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda pretensiooniga hiljemalt kahe kuu jooksul Veebipoe poole, saates e-kirja aadressile info@resporter.ee.

7.5 Pretensioonis palume märkida kliendi nime ja kontaktandmed, pretensiooni esitamise kuupäev, kaubal ilmnenud puudus ja esitatava nõude sisu ning lisada ostu tõendav dokument.

7.6 Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Kliendiga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.

 

8. Isikuandmete töötlemine, otsepostitus

8.1 Veebipood töötleb Kliendi isikuandmeid kooskõlas Resporter OÜ privaatsuspoliitikaga.

8.2 Veebipood kasutab Kliendi poolt sisestatud isikuandmeid (sh nimi, telefoninumber, aadress, e-posti aadress, pangarekvisiidid) ainult tellimuse töötlemiseks ning kauba saatmiseks.

8.3 Veebipood edastab isikuandmeid veoteenust pakkuvale ettevõtetele selleks, et kohale toimetada kaupa.

8.4 Veebipood saadab Kliendile uudiskirju ning pakkumisi Kliendi e-posti aadressile ainult juhul, kui Klient on selleks andnud oma nõusoleku sisestades resporter.ee veebilehel e-posti aadressi ning andnud teada oma soovist otsepostituse teadete saamiseks.

8.5 Kliendil on igal ajal võimalik loobuda e-postile saadetavatest pakkumistest ja uudiskirjadest andes sellest meile teada e-posti teel või järgides pakkumisi sisaldavas kirjas toodud juhiseid. 8.6 Isikuandmeid töötleb Resporter OÜ, registrikoodiga 144883664.

 

9. Vaidluste lahendamine

9.1. Kui Kliendil on Veebipoe osas pretensioone, tuleb need saata e-kirja aadressile info@resporter.ee.

9.2. Veebipoe ja Kliendi vahel tekkivad vaidlused lahendavad pooled läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Kliendil õigus pöörduda Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelvalve Ametisse (Rahukohtu 2 Tallinn 10130, http://www.ttja.ee) ja tarbijavaidluste komisjoni (Rahukohtu 2 Tallinn 10130, http://www.komisjon.ee) vaidluse kohtuväliseks lahendamiseks või kohtusse. Lisaks on kõikidele klientidele avatud e-kauplejatega tekkinud kaebuste lahendamiseks Euroopa Liidu elektrooniline keskkond ODR-platvorm (Online Dispute Resolution ehk veebipõhine vaidluste lahendamine) aadressil http://ec.europa.eu/odr.

 

Loodame, et kauba tellimine ning kättesaamine on tehtud teie jaoks meeldivaks ja mugavaks ning leiate ikka ja jälle põhjust meie kodulehte ja Veebipoodi külastada ja ostelda.

 

 

preloader